tisdag 18 september 2012


Labrationsrapport - Löslighet av socker

Uppgift: att lösa upp en socker bit så fort så möjligt.

Syfte: Veta vad som påskyndar lösligheten.

Hypotes: Vi ska ha varmvatten och kallvaten och se vilken som löses upp fortast, jag tror Den i varmvattnet löses upp först.

Material: Varmvatten, Kallt vatten, Bägare, Spatel och sockerbitar.

Utförande: Tog varmvatten och kallvatten och la 2 socker bitar i bägarna och rörde om, kollade vilken som löstes upp snabbast.

Resultat: Socker biten i det varma vattnet löstes upp snabbare än sockerbiten i det kalla vattnet. 

Slutsats: Sockerbiten löstes upp snabbast i varmt vatten.

Felkällor: Hade vi haft en brännare så hade gått lite fortare att lösa upp den.  

Slutsats: Vår hypotes stämde! :) 

Sockret löstes upp i vattnet men det försvann inte. Man kan bara lösa upp en viss mängd socker, när det inte går att lösa mer så är lösningen mättad. I bägaren har man en blandning av socker och vatten. När sockret är delat eller mosat så löser det upp sig snabbare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar