tisdag 18 september 2012

Laboration


Laboration-Blandning/kemisk förening 
Syfte: Lära sig undersöka ämnens egenskaper. Förstå vad en kemisk förening är. Förstå vad en kemisk förändring/kemisk förening.

Uppgift:Under söka Järns och svavels egenskaper före och efter uppvärmning.

Hypotes: Jag tror inte den kommer ha samma egenskaper. Den kommer att vara annorlunda

Material: Svavelpulver, Järnpulver, 2 bullformar, provrör, spatel, sked 

Utförande: 1.Väg upp 4g järnpulver och 7g svavelpulver i var sin bullform
2.undersök svavel och järn pulver i ett provrör. Upphetta blandningen i dragskåp
4.Låt svalna.
5.undersök svavel och järns egenskaper.

Resultat: Svavels egenskaper före uppvärmning-svavel är gult, pulverform, inte magnetiskt, inte lösligt i vatten,lättare än vatten, hälsofarligt,
järns egenskaper före uppvärmning- grått, Fast (pulver), upp löses inte i vatten, tyngre an vatten.
svavels och järns egenskaper efter uppvärmning-

Slutsats: När man heter uppjärn och svavel pulver så reagerar de med varandra och det bildas ett nytt ämne, med nya egenskaper. Det har skett en kemisk reaktion. Det nya ämnet heter järnsulfid. Järn+Svavel --> Järnsulfid   Kemiskbeteckning: Järn(Fe) Svavel(S) Fe+S-->FeS 

Järn:Grått, Fast (pulver), Magnetiskt
Svavel:Gult, Hälsofarligt, Fast (pulver), inte magnetiskt

Felkällor: Järnsulfid är inte magnetiskt men vår järnsulfid klump var lite magnetisk. Vi upphettade inte det så länge men hade vi upphettad  det längre så hade allt svavel och järn reagerat med varandra.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar