tisdag 18 september 2012


Laboration Bränna magnesium
Uppgift: Undersök magnesium egenskaper före och efter uppvärmning.

Syfte: Förstå vad en kemisk reaktion är.

Utförande: 1.Undersök magnesiumets egenskaper. 2.Ta magnesiumet och håll brännaren, se vad som händer. Vad hände med magnesiumet? Undersök magnesiumets egenskaper.

Material: Magnesium, Brännare

Slutsats: Det skede en kemisk reaktion. Det bildades ett nytt ämne. Magnesiumet hade inte samma egenskaper. Vid upphettning blir det en väldigt stark låga och efter blev det ett vitt pulver. Det blev magnesiumoxid.
Magnesium(MG)+Syre(O)--->MgO
Mg+O--->MgO 

Magnesiums egenskaper Före: Silvrigt, leder ström, Böjbart, Mjukt
Magnesiums egenskaper efter: Vitt, pulvrigt, leder inte ström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar