tisdag 2 oktober 2012

Sammanfattningen av s.28-29+s.197-198


Sammanfattnig av sammanfattande text
 Fackord och Fackuttryck är bra att skriva ner. Namn och Datum är inte lika viktiga för dom kan man söka upp senare. Om man har många underrubriker kan dom vara bra att skriva ner eller några ord av den. Om man läser en text kan man fråga sig själv t.ex. Varför? Hur? Vad? Vad leder detta till? När man blir bättre på att sammanfatta texter så blir man också mycket bättre på att hitta en texts viktigaste delar, läsa mer uppmärksamt, Skilja fakta från åskikter O.s.v. När man sammanfattar så beskriver man alltså det viktigaste av en text/film/bok med egna ord, En sammanfattning.

Ett referat är när man alltså läser/har läst något och man känner igen det från t.ex. en bok eller det kanske har hänt på riktigt.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar