måndag 2 september 2013

So 13 Frågor Läxa


1.Vad innebar skiftet i Storbritannien?
Svar: Bönderna fick större åkrar som dom kunde odla på istället för små delar av en åker.

2. Vad tror du bönderna tyckte när de fick reda på att skiftet skulle 
genomföras?
Svar: Dom blev väl glada, arbetet blev lättare och man kunde flytta närmre sin åker så bodde man nära den också.

3. Vad menas med att jorden ligger i träda?
Svar: Det är när man låter jorden vila så man kan odla något nästa år.

4. Förklara hur det kunde komma sig att det brittiska jordbruket på 1700- talet började producera mycket mer livsmedel än tidigare.
Svar: Man börja odla en ny rotfrukt,potatis. Den tog lite energi så man behövde inte träda utan man odlade potatis istället.
5. Varifrån kom kapitalet när industriella revolutionen startade i Storbritannien?
Svar: Godsägarna hade pengar och ville satsa sina pengar på fabrikerna.

6. Vilka viktiga råvaror fanns i Storbritannien? Vilken var den viktigaste anser du? Vilka är de viktigaste råvarorna för industrin idag, tror du?
Svar: Ull, Siden och järnmalm. Jag tycker att Järnmalmen är viktigast för att vi har mer användning av Järn.

7.Varför fanns det gott om arbetskraft vid tiden för industriella revolutionen i Storbritannien?Svar: För att Bönderna skaffade maskiner så han kunde jobba själv och då sparkade han sina anställda och då stack dom till stan och började arbeta på fabriker istället.

8. Ge exempel på olika uppfinningar som hade betydelse för den industriella 
revolutionen. Beskriv varför de var viktiga.
Svar: Vävmaskiner och ångmaskinerna

9. Ångmaskinen var viktig för utvecklingen under 1700-talet på vilket sätt? 
Vilken uppfinning tycker du har varit lika viktig för utvecklingen i vår egen tid?
Svar: Jag tycker nog att datorn eller telefonen har varit viktiga. Vi kan ta reda på fakta snabbt och prata med folk långt bort som man saknar.

10.Varför var smittkoppsvaccinering ett stort framsteg?
Svar: Det var 400 000 personer i europa som dog av detta varje år så man var tvungen att bota detta så inte fler dom, annars kanske alla människor hade varit utdöd just nu?

11.Vad menas med urbanisering? Pågår urbaniseringen fortfarande?
Svar: Urbanisering är när folk som bodde på Landet flyttar in till stan.

12.Vilken roll spelade Norrköping och Sundsvall när Sverige industrialiserades?
Svar: Alla textil fabriker började i Norr köping och sågverksindustin började i Sundsvall. Det var dom första industrierna i sverige.

13.Ge exempel på varor från den tidiga svenska verkstadsindustrin?
Svar: Stål

1 kommentar:

  1. Tjäna Anima!

    Du verkar förstå vad det är du skriver om och förstått detta med industrielarevolutionen bra. Du har koll på faktakunskaperna. Och lite grann på begrepp.
    Visa frågor gjorde du bara första delen på dvs när det var en fråga och sedan en följdfråga glömde du bort att svara på följdfrågan ibland.

    Bra jobbat! <3

    SvaraRadera