fredag 23 januari 2015

20 Words from UNREAL BY PAUL JENNINGS

Fault - Fel
Happy as Larry - Väldigt glad
Lavatory - Toalett
Valuable - Värdefull
Light globe - Glödlampa
Cobweb - Spindelväv
Poisonous - Giftig
Imagination - Fantasi
Dentist - Tandläkare
Startled - Skrämd
Weeds - Ogräs
Low - Låg
Handkercheif - Näsduk
Collapsed - Kollapsade
Tape Recording - Bandinspelning
Overgrown - Bevuxen
Fence - Staket
Properly - Ordentligt
Rustling - Prasslade
Dissappeared - Försvann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar