torsdag 11 december 2014

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach föddes i Eisenach, Thüringen 21 mars 1685 som den yngsta av 8 barn. Bachs föräldrar Elisabeth och Johann Ambrosius Bach avled 1695 och hans tre år äldre bror fick ta hand om honom. Bach fick en bra allmän utbildning på en av latinskolorna i Eisenach och Ohrdruf. År 1700 fick blev Bach iväg skickad till en internatskola i Lüneburg i norra Tyskland. På skolan gjorde han bland annat sina första musikframträdande som sång, klaver och violin. När Bach var arton år ,1703, gammal kom han tillbaks till Thüringen och fick sin första kortvariga anställning som lakej och musikant vid hovet i Weimar. Senare blev han organist i Bonifaciuskyrkan i Arnstadt. Under hösten 1705 åkte Bach till Lübeck för att besöka Dieterich Buxtehude en äldre organist och musikalisk ledare. Han stannade där i 3 månader och efter återkomsten kritiserades han för att han införde alltför moderna drag i kyrkomusiken. Mellan 1707 och 1708 var Bach organist i staden Mühlhausen och gifte sig med Maria Barbra (1684-1720). Senare så åkte han till Weimar för att jobba i hertigens hov som hovorganist och 1714 blev han konsertmästare. Bach komponerade nu ett par av det större orgelverken och blev en väldigt uppskattad organist och orgelexpert. Under nästan hela Bachs karriär uppsöktes Bach av beundrare och han hade privatelever i klaverspel och komposition. Nästan milstolpe i hans karriär var under 1717, då en väldigt musikintresserad furst Leopald av Anhalt-Köthen engagerade  honom som hovkapell och kompositör för sitt nya hovkapell. Bachs fru Maria Barbra dog 7 juli 1720 när han var iväg på en resa men Bach gifte om sig året där på med Anna Magdalena Wilcken. Anna Magdalena Wilcken var sångerska och dotter till en trumpetare som kom till stor hjälp i Bachs arbete genom att hon ofta skrev hans noter. Anna Magdalena Wilcken och Johann Sebastian Bach fick 13 stycken barn, Bach sen innan hade 7 barn. År 1722 blev ett av de mest ansedda musikämbetena i Tyskland vakant, nämligen kantorstjänsten vid Thomasskolan i Leipzig. I konkurrensen med Telemann fick Bach den post år 1723 som han hade till sin död. En större del av hans vokala kyrkomusik skapade när hade hade denna post. Under sin ledning var bland som mest musikbegåvade eleverna på Thomasskolan, studenterna vid universitetet och stads musikanterna i Leipzig med på
hans musikframförande. Under dom många år i Leipzig komponerade Bach även mer musik som inte var till gudstjänsterna. Åren där på, 1729-1937, ledde Bach stadens Collegium musicum i konserter med bland annat sina världsliga kantater, kammarmusikverk och konserter för för cembalo respektive violin. Bachs orgeluppdrag tog med sig många olika resor, han hade nära förbindelser med hovet i Dresden och höll kvar titeln även där som hovkompositör (1736). Hans intresse för äldre musik växte större med åren. Hans besök vid Fredrik den stores hov i Berlin 1747 är bland det mest berömda och omskrivna händelserna i Bachs liv. 

KÄLLOR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar